Концепция

Немският пазар на труда в ЕС

Ситуацията

В много сфери пазарът на труда в Германия страда от забележим недостиг на квалифицирана работна ръка. В определени паралелки за различните професии, дори не може да бъде запълнена бройката за един пълен клас!

Тази липса на квалифицирана работна ръка се забелязва главно в професиите свързани с медицината и по-специално специализирани в отглеждането на стари хора и медицински сестри.

Това показва, че: : проблемът с недостигът на специалисти не е временен, а по-лошото е, че е възможно и да се влошава.
Или казано накратко, това е влошаваща се дилема!

Дилемата

В същото това време, до като броят на заетите върви стремглаво надолу, то броят на нуждаещите се от грижи и лечение се увеличава.
Предвижда се той да достигне до 2,4 млн. – 3,4 млн. през 2030г.
Тези изчисления са въз основа на застаряването на населението. Други подобни справки и изчисления, като нарастване на болничната помощ или броят на нуждаещите се от грижи хора не са взети под внимание.
В днешно време хората нуждаещи се от обгрижване го получават до голяма степен от роднините си.
Заради високият брой на нуждаещи се от обгрижване хора, не може да се установи точният брой на нужният персонал.

Точно тук се появява и един друг ефект, а именно тази така наречена неофициална помощ от страна на роднините или близките се очаква да спадне значително до 2030г.

Ако не бъдат взети навреме мерки, се очаква след около 20 Години броят на нуждаещите се от обгрижване да достигне 737,000 човека.
Quelle : Studie Pflegelandschaft 2030 – vbw –Oktober 2012

Въпреки това: Ние можем да се възползваме от предимството, което ни дава Европейският пазар на труда, например, така нареченото „Свободно движение на работниците“! А именно, предлагане на работа на квалифицирани работници от други Европейски държави.

Artifex- концепция за специален подход

Тъй като броят на квалифицирани кадри в Германия с немски език не покрива нужната бройка от нуждаещ се персонал, Artifex осигурява работа в старчески домове и клиники за квалифицирани служители от Унгария, Полша, Чехия, България и др.

Повече персонал в сферата на обрижването - Добрата грижа се нуждае от време и внимание!
За добро и висококачествено обгрижване са нужни време и внимание, както и добри условия за работа на медицинските сестри. Аrtifex предлага на своите доверили му се служители точно това.

Фирма Artifex предлага на своите чуждестранни служители, паралелно с работата им и обучение по немски език. По този начин квалифицираните служители показват много по-добри резултати на работното си място. Това показва нашият опит през последните няколко години!

Доброто владеене на немски език (Ниво Б1/Б2) прави чуждестранните ни експерти надеждни служители и им предоставя възможността да се реализарат и да показат уменията си.

Само когато служителят се чувства оценен в съответствие с квалификацията му, той остава в дългосрочен план служител на компанията.

Artifex търси и открива за вашето предприятие така необходимите квалифицирани работници, осигурява им адекватно езиково обучение, за да може да използват пълноценно професионалните си възможности.

За много болници и старчески домове е трудно да се покрие недостига на квалифицирани работници.

Ето защо, все по-често фирмите решават да рабоят заедно с Artifex.

Графиката на нашият концепт изглежда по следният начин:
ig_konzept

Zum Seitenanfang