Koncept

Německý pracovní trh v rámci Evropské unie

Aktuální situace

V mnoha oborech trpí německý pracovní trh již znatelným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.
V dnešní době už dokonce nelze v některých oblastech plně obsadit učební obory určené mládeži!

Tato situace se velmi silně dotýká pečovatelských oborů a zdravotnických povolání. Což vede koneckonců k masivnímu nedostatku kvalifikovaných sil. A zlepšení této situace je v nedohlednu.

V obecném pohledu lze bezpochyby upozornit na nedostatek pracovních sil v celém německém pracovním trhu, což není dočasným problémem, ale na základě demografických faktorů lze v těchto spojitostech předpokládat, že je to zhoršující se dilema.

Dilema

Zatímco se počet ekonomicky aktivních osob z demografického hlediska snižuje, zvyšuje se počet osob odkázaných na zdravotní péči s potřebou sociálního zabezpečení - do roku 2030 se předpokládá že stoupne počet neekonomicky aktivních osob z 2,4 mil. na 3,4 mil. Tento trend spočívá v demografickém stárnutí obyvatelstva, při němž dochází ke změně věkové struktury určité populace.

To má za následek vyhrocení trendů jako relativní zvýšení lůžkové péče nebo zvýšení rizika péče, které nejsou přitom do teď zohledňovány.

Dnes jsou osoby odkázané na pomoc vedle profesionální péče (ambulantní nebo lůžkové) také ještě ve velkém rozsahu řešeny pomocí rodiných příslušníků. Zvýšením počtu osob, odkázaných na pomoc, lze snadno vypočítat, že se zvyšuje poptávka po personálu, kteří by se o ně postarali. Tedy do roku 2030 bude, za jinak nezměněných podmínek, chybět 506.000 pracovních sil v oblasti péče. Již od roku 2020 se zvýší poptávka po pracovních silách o téměř 280.000.

K tomu patří další efekt: neformální potenciál péče, složený z rodinných příslušníků a blízkých osob, se opět ze sociodemografických důvodů do roku 2030 značně sníží.

Tomu lze předejít pouze vhodnými opatřeními, které by vedly k odvrácení této situace, i tak to vede k tomu, že zde bude 20 let mezera v rámci péče o 737.000 lidí, což se promítne v nedostatku pracovní sil oblasti péče, bude chybět 378.000 pracovníků.
Zdroj: Studie Pflegelandschaft 2030 - VBW -říjen 2012

Na základě těchto demografických faktů je dnes naprosto jasné, že si Německo nemůže tento problém vyřešit samostatně.

Tímto se nám naskytuje důležitá výhoda, kterou lze využít v rámci evropského trhu práce, příkladem je tzv. "volný pohyb pracovních sil"! Tím můžeme zajistit i do budoucna jistá pracovní místa v Německu pro kvalifikované pracovníky ze zemí EU.

Artifex – výjimečný koncept

Poněvadž poptávku po německých kvalifikovaných pracovnících nelze samostatně pokrýt, nabízí Artifex pečovatelským společnostem a klinikám kvalifikované pracovníky např. z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska, Rumunska a z mnoha dalších zemí Evropské unie.

Získat více personálu ve zdravotnictví a pečovatelství - I z naší strany péče vyžaduje čas a pozornost!
Pro dobrou a vysoce kvalitativní péči je třeba čas a pozornost, stejně tak i dobré pracovní podmínky pro zdravotnický personál. To vše nabízí Artifex svým zaměstnancům.

Tato zcela unikátní služba od naší společnosti se zaměřuje na to, že jsou všichni zahraniční zaměstnanci vyučováni v německém jazyce zároveň, když už od nás mají práci. To zajišťuje úspěšné umístnění kvalifikovaných sil. Pracovníci tak mohou své zkušenosti z minulých let v praxi skutečně použít, ale jen tehdy, pokud jsou v německém jazyce již zběhlí.

Teprve jistota v jazyce (úroveň němčiny B1+, ještě lépe B2) vede teprve k zajištění spolehlivosti u pracovníka, který teprve v této fázi může svou kvalifikaci při práci plně nabídnout.

V případě, že pracovník vidí i odpovídající ohodnocení vůči své kvalifikaci, lze předpokládat, že jako zaměstnanec bude chtít v podniku dlouhodobě zůstat.

Artifex najde pro cílovou společnost tolik potřebné odborné pracovní síly, také zajistí vhodné jazykové vzdělání tak, aby mohli být pracovníci nasazeni přesně tam, kde je podnik potřebuje. Toto je i další důvod, proč chtějí zkušení pracovníci nadále v Německu zůstat!

Pro mnoho klinik a pečovatelských zařízení je zpravidla velmi těžké nedostatek pracovních sil v jejich zařízeních přirozeně dorovnat. Z tohoto důvodu nastává zpravidla na tomto trhu konkurenční boj mezi zařízeními.

Proto se rozhodují kliniky a domovy čím dál tím častěji pro spolupráci s Artifexem, který tento nedostatek pomáhá dorovnat!

Náš koncept vypadá v grafické podobě následovně:
ig_konzept

Zum Seitenanfang