Koncepcja

Niemiecki rynek pracy w ramach Unii Europejskiej

Sytuacja na rynku pracy

Na wielu obszarach dzisiejszego rynku pracy można zauważyć znaczny niedobór wykwalifikowanych pracowników.
W niektórych dziedzinach brakuje młodego, gotowego podjąć naukę zawodu pokolenia, które mogłoby w przyszłości zastąpić odchodzących na emeryturę.

Trend ten jest szczególnie widoczny w zawodach opiekuńczych i medycznych. Już obecnie mamy tutaj do czynienia z ogromnym deficytem fachowej siły roboczej. Prognozy na następne lata nie wskazują na poprawę sytuacji.

Konkluzja: Biorąc pod uwagę korelacje demograficzne nie można nazwać brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej problemem okresowym lub przejściowym lecz narastającym dylematem!

Gospodarka niemiecka jest w stanie rozkwitu, stopa bezrobocia znajduje się na rekordowo niskim poziomie, a prognozy gospodarcze wskazują nadal na wzrost.

Czyli wszystko w najlepszym porządku?
Niestety nie! Wszyscy eksperci podzielą to samo stanowisko, że największe zagrożenie dla dalszego rozwoju gospodarczego Niemiec stanowi niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej!
Uwzględniając sytuację demograficzną kraju można jasno powiedzieć, że Niemcy nie poradzą sobie z tym problemem sami, a na pewno nie „własnymi siłami”!

Dylemat na rynku pracy

Z przyczyn demograficznych maleje w Niemczech liczba osób czynnych zawodowo przy jednoczesnym wzroście liczby osób wymagających opieki z 2,4 mln do 3,4 mln w 2030 roku. Tendencja ta jest skutkiem starzenia się społeczeństwa niemieckiego.
W prognozie tej nie są brane pod uwagę inne czynniki, takie jak: wzrost zainteresowania opieką stacjonarną, czy wzrost ryzyka wystąpienia potrzeby opieki.
Należy wziąć pod uwagę, iż obecnie obok profesjonalnej opieki (stacjonarnej, czy ambulatoryjnej) duża liczba osób jest pielęgnowana w domu przez członków rodziny
Wraz ze wzrostem liczby osób wymagających opieki wzrasta zapotrzebowanie na personel w tym obszarze. Przy obecnych warunkach w roku 2030 będzie to deficyt rzędu 506 tys. opiekunów. Już w 2020 roku będzie brakowało 280 tys. osób do pracy w opiece.

Do tego dochodzi kolejny czynnik: liczba nieformalnych opiekunów, a więc członków rodziny, którzy zajmują się swoimi bliskimi wymagającymi opieki, będzie również drastycznie maleć. Wynika to y trendów socjodemograficznych.

Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania w tym kierunku, to za 20 lat będziemy mieli do czynienia z ogromnym deficytem pracowników w opiece – 737 tysięcy osób. W bliższej przyszłości, bo w 2020 roku deficyt ten wyniesie 378 tysięcy opiekunów.
Źródło: Studie Pflegelandschaft 2030 – vbw – Oktober 2012

W związku z tym, iż niemieccy fachowcy nie są w stanie sami zaspokoić popytu na wykwalifikowaną siłę roboczą w Niemczech, oferuje Artifex ośrodkom opieki nad osobami starszymi oraz klinikom równie dobrze wykwalifikowanych pracowników np. z Polski, Węgier, Hiszpanii, Grecji i z innych krajów Unii Europejskiej!

Więcej pracowników w opiece – dobra opieka potrzebuje czasu i uwagi

Odpowiednio dobra jakościowo opieka wymaga czasu i poświęcenia uwagi, a także odpowiednich warunków pracy dla personelu – i to właśnie oferuje Artifex swoim pracownikom.

Szczególny charakter usług świadczonych przez Artifex przejawia się w tym, iż nasi zagraniczni pracownicy pracują i jednocześnie biorą udział w zorganizowanych przez Artifex kursach językowych. Praktyka ostatnich lat wykazała, że zatrudnienie zagranicznych fachowców może przebiegać pomyślnie tylko wtedy, gdy owi opanują biegle język niemiecki!

Dopiero umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku niemieckim (na poziomie B1/B2) sprawia, że zagraniczni fachowcy stają się solidnymi i niezawodnymi pracownikami, którzy mogą służyć przedsiębiorstwu w pełni swoimi umiejętnościami!

I dopiero wtedy, gdy pracownik zagraniczny będzie czuł się docenionym zgodnie ze swoimi kwalifikacjami pozostanie długoterminowym pracownikiem firmy!

Artifex znajdzie dla Państwa przedsiębiorstwa specjalistów, których pilnie poszukujecie. Zajmie się tym, aby poprzez odpowiedni kurs języka niemieckiego mogli oni w pełni wykorzystać swoje umiejętności i dzięki temu pozostali jako wykwalifikowani pracownicy w Niemczech!

Wiele ośrodków opieki i klinik nie potrafią sami sobie poradzić z problemem braku fachowego personelu. Na rynku pracy dochodzi do specyficznej „walki” o pracownika.

To skłania wiele ośrodków do korzystania z usług Artifex

Zum Seitenanfang